top of page
schellensfabriek:
nieuwe

In oktober 2020 zijn we gestart met een team van specialisten aan de research voor de SchellensFabriek van de toekomst.

We hebben het gebouw van binnen naar buiten ontworpen. Zo zijn we gestart vanuit het merk en de kernwaarden die daarbij passen.

 

In deze fase hebben we samengewerkt met Laride (Rene Clijssen, Jos van Thoor en Stafan van der Korput). DiederenDirrix (architect Jeroen Schipper en Bert Dirrix), Buro Lubbers en medebewoners van de huidige Schellens; ontwerper Sander Mulder en Bierbrouwer/ ondernemer David Hendrich. We geloven in een gebiedsontwikkeling die zich

StayInc. heeft een ontwerp laten maken voor De SchellensFabriek door DiederenDirrix en Buro Lubbers en is inmiddels omarmd door supervisor MVRDV/Winy Maas. Soeps Creative Collective heeft samen met StayInc. en Laride (Rene Clijssen, Jos van Thoor en Stafan van der Korput) en de twee huidige huurders (ontwerper Sander Mulder en Bierbrouwer/ ondernemer David Hendrich).‘van binnen naar buiten’ invulling geven aan het gebied en het klaar maken voor de toekomst door middel van merk, mentaliteit, product en programma.

Zo zijn we gestart vanuit het merk en de kernwaarden die daarbij passen. In eerste instantie zal dit concept dienst doen als basis voor gesprekken met de gemeente, landelijke instanties en/ of derde partijen. Daaropvolgend wordt het concept verder aangescherpt op basis van meningen, ideeën en wensen van derden en voortschrijdend inzicht, en resulteert het uiteindelijk in een merk en definitieve invulling/bestemming. 

 

HET CONCEPT 

In 2027 ontstaat er in Eindhoven, op de kruising van de Dommel en de Vestdijk een nieuwe plek. Het is de broedplaats voor de ontwikkeling van talent, innovatie op gebied van creativiteit en hospitality. Waar nieuwe duurzame samenwerkingen tussen diverse generaties en creatievelingen opbloeien. Er ontstaat zo een creatieve humuslaag voor Eindhoven en omgeving waarin natuur en mensen op hun eigen manier kunnen floreren. Het is de enige in zijn soort die in weet te spelen op de persoonlijke benadering van bezoekers, gebruikers en bewoners en hoe deze te faciliteren. De Brabantse gastvrijheid verweven met innovatie en creatie vormt de ware identiteit. Er ontstaat een nieuwe sociale/ecologische energie, die straks tekenend wordt voor De Nieuwe SchellensFabriek en zo op een eigen manier bijdraagt aan een betere wereld. 

 

HET MERK

De Nieuwe SchellensFabriek refereert aan een stevig en betrouwbaar fundament die als grens dient tussen twee verschillende werelden. Deze beide werelden vullen elkaar goed aan en functioneren als een voedzame bodem waarin nieuwe ontwik- kelingen kunnen ontstaan. Het is als een humuslaag waaruit leven ontstaat dat gedijt bij continue verandering. De SchellensFabriek ligt aan de Vestdijk en aan de groene ader van Eindhoven, de Dommel. Deze groene ader is de plek om te ontspannen en samen te komen. Het verbindt het stadse leven met de natuur en fungeert hierbij tevens als een sociaal element. Er zijn daarom ook veel beeldende elementen gebruikt in het ontwerp/merk. Zo is er gekeken naar de esthetiek van zowel de strakke vierkante vormen van het gebouw als de organische vormen van de Dommel en het groen. De combinatie tussen de harde en organische vormen zijn een juiste afspiegeling van wat de Nieuwe SchellensFabriek is en waar het in de toekomst voor staat. 

 

BUITENSTEBINNEN

Duurzaamheid is de nieuwe pijler van de samenleving voor de toekomst. We moeten allemaal ons steentje bijdragen aan een betere wereld. De Nieuwe SchellensFabriek speelt een grote rol bij het verduurzamen van de stad door zich te laten inspireren door de groene ader, de Dommel. Aan deze oever ontstaat een nieuwe gelaagdheid van leven tussen de bewoners, bezoekers en gebrui- kers. De Nieuwe SchellensFabriek biedt een combinatie aan van geïntegreerd groen en een stads karakter. Het bevordert het lokale ecosysteem van Eindhoven. Om de duur- zaamheidsdoelstelling te halen, moeten er radicale veranderingen worden gerealiseerd en daarom verricht De Nieuwe SchellensFabriek geen half werk. Het groen is zowel binnen als buiten prominent aanwezig en maakt indruk. De Nieuwe SchellensFabriek wordt zo een groen microklimaat in de stad en stimuleert de lokale biodiversiteit door een breed scala aan groen toe te passen. De Nieuwe SchellensFabriek is de eerste in zijn soort die sociale en ecologische aspectencombineert om nieuwe vormen van samenwerken en samenleven te realiseren.

bottom of page